Hur går det till?

Vi gör ett besök i hemmet eller på företaget, där vi går igenom vad ni vill ha städat och upprättar en unik arbetsbeskrivning efter era behov. Vi gör en inventering bland er städutrustning och kontrollerar om något behöver uppdateras. Vanligtvis står kunden för allt material, men vi kan hjälpa till att köpa in.

Vid besöket uppskattas tidsåtgången för städningen, beroende på storlek, material, underlag etc. och fastställs efter första städtillfället. Information om husdjur, larm eller annat som är viktig information för att vi ska kunna göra ett fullgott arbete.

trappa

Första städtillfället

Inför första städtillfället har vi matchat ihop en medarbetare med er som kund. Personkemin är viktig som vi lägger extra fokus på. Första städningen inleds ofta med en provstädning, är ni nöjda så fortsätter vi enligt avtalet och tidsåtgången fastställs.

Det underlättar för den som städar och tidsåtgången minimeras, om det är så undanplockat som möjligt på de ytor som ska städas. Personalen har varierande bakgrund, men den gemensamma nämnaren är att de har erfarenhet av städ.

Vi gör utdrag ur Belastningsregistret och innehar Ansvarsförsäkring. Uppdraget faktureras månadsvis i efterskott. Självklart sköter vi all administration kring RUT avdraget med Skatteverket.